POIR – informacja o wykorzystaniu środków

Start / POIR – informacja o wykorzystaniu środków

BDW korzysta z funduszy unijnych, aby zwiększyć bezpieczeństwo świadczonych usług oraz poprawić warunki pracy swoich pracowników w czasie pandemii

Nasza firma BDW B. Seweryn D. Łączyński spółka jawna otrzymała dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – działanie 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o nazwie projektu „Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa BDW”.

Celem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój(POIR) jest wsparcie przedsiębiorstw, które  realizują innowacyjne projekty.

Działanie 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy zostało wdrożone przez PARP w okresie pandemii SARS Cov-2, aby pomóc  polskim przedsiębiorcom  utrzymać działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy. Całkowita kwota dofinansowania otrzymanego z Programu Operacyjnego przez naszą firmę wyniosła 95 576,01 zł.

Przekazane środki zostały wykorzystane do utrzymania działalności naszej firmy BDW poprzez. zakup innowacyjnych urządzeń oraz wdrożenia najnowocześniejszych metod niezbędnych do bezpiecznego świadczenia usług utrzymania czystości oraz terenów zewnętrznych na najwyższym poziomie. Środki te pomogły również zaopatrzyć naszych pracowników w środki ochrony osobistej niezbędnych do zapewnienia ich bezpieczeństwa w czasie walki ze skutkami pandemii SARS – Cov2.

Dbajmy o siebie nawzajem!