Kontakt

BDW B.Seweryn, D.Łączyński Sp. jawna

(dawniej Zakład Ochrony Mienia IMPULS s.c. B.Seweryn, D.Łączyński)

ul. Fitznerów 1

41-100 Siemianowice Śląskie

TEL:/FAX:  32 764 74 34 

TEL KOM: 535 609 133

Mail: biuro@bdw.net.pl

NIP: 643-168-79-96

REGON: 240236389

Spółka wpisana do KRS, dla której Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000640565

 

Masz pytania? Napisz do nas!

Nasz Zespół

Daria Dąbrowska

Sekretariat

Tel 32 764 74 34

Mail biuro@bdw.net.pl 

Ryszard Chmielewski

Przedstawiciel handlowy

Tel 535 534 933

Mail przedstawiciel@bdw.net.pl

Jolanta Lachowicz 

Specjalista ds zamówień z sektora prywatnego

Tel 730 703 503

Mail jolanta.lachowicz@bdw.net.pl

Aneta Brzuszko

Kierownik biura

Tel 511 633 885 

Mail aneta.brzuszko@bdw.net.pl

Dorota Seweryn

Prawnik/ specjalista ds. zamówień publicznych

Tel 531 936 752

Mail dorota.seweryn@bdw.net.pl

Karolina Dykta

Specjalista ds. kadr, specjalista ds. BHP, prokurent

Tel 32 764 74 34 

Mail kadry@bdw.net.pl

Patrycja Palica

Koordynator ds. jakości

Tel 535 609 022 

 Mail patrycja.palica@bdw.net.pl

Urszula Siura

Koordynator ds. jakości

Tel 533 482 008

Mail urszula.siura@bdw.net

Marek Gorzechowski

Koordynator ds. jakości

Tel 535 994 454

Mail marek.gorzechowski@bdw.net.pl